BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szalay Sámuel (?, 1718. – Miskolc, 1792. júl. 13.) ref. püspök. Tanult Sárospatakon, hol 1743-ban →senior lett. Miután 1744-től rektor volt Rimaszombaton, külföldre ment s 1746. okt. 22-én a leideni, 1747. márc. l-én a franekeri egyetemnek lépett a hallgatói közé. Hazajőve, 1749 januárjában rektori, 1761 márciusában lelkészi állást foglalt el Miskolcon. 1770 júliusában püspökké választatott. – Művei: Tractatus de visitatione ecclesiarum helv. conf. addictorum superintendentiali et seniorali… 1782. Isten hajlékaihoz való menetelre a hivő léleknek buzgó szorgalmatossága (A báji templom fölszentelésén, 1784.). (Pest, 1786.) – Kéziratban maradt a →Heidelbergi Kátét magyarázó műve.