BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vasady Béla (Arad, 1902. dec. 30. –) ref. vallású egyetemi tanár. A teológiát 1920-tól Debrecenben, 1922-től Dayton-ban, 1924-től Princeton-ban végezte. Baccalariusi és magisteri oklevéllel 1925-ben tért haza, midőn helyettes, 1927-ben rendes tanár lett a pápai →teol. akadémián. Miután ez utóbbi évben teol. doktorságot szerzett Debrecenben, 1928-tól Sárospatakon volt teol. akadémiai tanár, míg 1934-ben, mint már 1932-töl egyetemi magántanár, nyilv. rendkívüli tanárrá neveztetett ki Debrecenbe, hol 1938-ban rendes tanárnak lépett elő. Itt 1935-től szerkesztette az „Igazság és élet” c. folyóiratot. 1937-től a Lelkészegyesületet. Az →Országos Ref. Lelkészegyesületnek 1936-tól tanulmányi főtitkára, a →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak választmányi tagja volt. 1945-ben kiment Amerikába. – Művei: A valláspsychológia fejlődésének története. (Debrecen, 1927.) Girgensohn Károly élete és munkássága. (Uo. 1929.) A paradoxon a theologiai gondolkozásban. (Uo. 1929.) A hit és hitetlenség psychologiája és dogmatikája. (Sárospatak, 1930.) A hit mysteriuma. (Uo. 1931.) A theologia élete és az élet theologiája (Uo. 1931.) Az igehirdetés és theol. tudomány az ecclesia militans életében. (Debrecen, 1933.) Igehirdetés és dogmatika. (Sárospatak, 1934.) A dogmatika főkérdései… (Debrecen. 1936.) Az oxfordi csoportmozgalom. (Uo. 1936.) Isten megismerésének kérdése Kálvin Institutiója alapján a napjainkban folyó theol. vitatkozások tükrében (A „Kálvin és a kálvinizmus” c. könyvben). (Debrecen. 1936.) →Ravasz László. (Budapest. 1942.) A református pogány. (Nagyvárad, év n.) Egyház és egyházak (→Kun Béla emlékkönyv. 1944.).