BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi (Kézdivásárhelyi) András (?, ? – Szászváros, 1767.) ref. lelkész. Nagyenyeden tanult, ahonnan külföldre menvén, az 1718–19. tanév folyamán Franekerben iratkozott be az egyetemre. Hazatérte után 1726-ban Búzásbocsárdon, 1735 márciusáig Sárdon működött, hol a →gyulafehérvári egyházmegye jegyzői tisztét is vitte. Ettől fogva Szászvárosban lelkészkedett, 1742-ig második, ettől fogva →elsőpapként. – Műve: A Jézus Krisztus… (Gyászbeszéd br. Korda Lászlóné br. Lázár Anna felett). (Kolozsvár, 1736.) – Apósa volt →Szigeti Gyula Sámuelnek, bátyja →Vásárhelyi (Kézdi-) II. Péternek.