BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tartler Márk (Brassó, 1685. márc. 31. – Brassó, 1757. júl. 25.) ev. lelkész. Brassóban tanult 1707-ig, mikor külföldre is ellátogatván, a hallei egyetemnek lett hallgatója. Visszatérte után 1720-tól →lector, 1734-től →conrector s még ez évtől →prédikátor volt szülővárosában. 1739-ben lelkésznek ment Prázsmárra, ahonnan 1751-ben →elsőpapnak hívták vissza Brassóba. – Művei: Erste und letzte… Ehrensäule… (Seuler Lukács nyolc nap alatt elhalt három gyermeke felett). (Brassó, 1723.) Wohlverdienter Ehrenkranz (Gyászbeszéd Fronius Anna Mária Krisztina felett). (Uo. 1738.)