BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepsi W. András (?, 1603. v. 1604. – ?, 1680.) ref. lelkész. Itthoni iskolázása végeztével külföldre ment s 1630. ápr. 2-től a leideni egyetemen folytatta tanulmányait. Visszajötte után lelkészi állást foglalt el és 1638-ban másodpap volt Tokajban, 1644-ben pedig →elsőpap Ungváron, egészen 1657-ig, midőn Homonnay György által elűzetvén, 1658-ban másodpap lett Sárospatakon. Innen meg →Báthory Zsófia kergette el 1671-ben, mire Erdélybe vonult az →Apafi védőszárnyai alá. – Művei: De praedestinatione Dei. (Leiden, 1631.) Döghalál ellen orvosság, azaz: A pestises időkben a helyekben való s lakó embereknek kiadatott szent elmélkedés. (Sárospatak, 1662.) Serkengető szózat (Gyászbeszéd Dalmadi Zsuzsánna felett). (Uo. 1668.)