BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szerdahelyi Gábor (Munkács, 1660. – Kassa, 1726. jan. 24.) róm. kat. szerzetes. Miután 1680-ban belépett a jezsuita rendbe s elvégezte a teológiát, több helyen, így Bécsben is az egyetemen tanári működést folytatott, utoljára Kassán. – Munkái közül a protestánsokat érdeklők: Opusculum theologicum, in quo quaeritur, an et qualiter possit princeps catholicus in ditione sua retinere haereticos… (1721., némelyek Timon Sámuelnek tulajdonítják, királyi parancsra elkoboztatott). Antidotum contra venea a D. Jo. Georgio Schreiber civitatis Modor consule lutherano omnibus propinate, dum in librum, cui titulus: Descriptio lib. et reg. civitatis Modor (1721.). Demonstratio turpissimorum errorum a D. Joanne Tsétsi Calvinista, scholarum Patakini rectore et professore in Oratione sua, ut vocat saeculari 1720. edita commisorum (1722.). Collyrium ad curandos quorundam acatholicorum circa cultum sanctorum, ss. imaginum et reliquiarum necnon calicis Christi caecutientes oculos (1724.). Mercurius contra luthericolam quendam scriptus, quo B. V. Mariae et sanctorum cultus vindicatur (1724.).