BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepsi Láni Mihály (Szepsi, ? – Tarcal, 1634. vége) ref. esperes. Honi tanulmányai befejeztével a külföldet is fölkereste, s 1607. aug. 15-én Wittenbergben, 1608. febr. 27-én Marburgban iratkozott be az egyetemre. Visszatérve hazájába, 1609-ben →rektor lett Sárospatakon, 1610-ben elsőpap Göncön, 1620-ban Szatmáron. A →szatmári egyházmegye 1622 végén →esperessé választotta, de már 1623-ban Tarcalra ment szintén →elsőpapnak. Itt aztán még ebben az évben esperessé tette az →abaújtornai egyházmegye. – Művei: Magyar gyászbeszéd Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna temetésén (Az „Exequiarum Caeremonialium… libelli duo” c. gyűjteményben). (Gyulafehérvár, 1624.) Első prédikációja a bekecsi templomnak dedikálásakor (A „Consecratio templi novi” c. gyűjteményben). (Kassa, 1625.) –

Nem tévesztendő össze Szepsi H. Mihállyal, ki 1619 elején Debrecenben lett rektor, sem Szepsi Laczkó Mihállyal, ki 1652-ben respondeált Groningenben.