BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepsi Korocz György (Szepsi, ? – ?, ?) ref. lelkész. Sárospatakon tanult, ahonnan írnoknak ment Kassára a →Bocskay István udvarába. A fejedelemnek 1606 végén történt halála után visszatért Sárospatakra tovább tanulni. Pár év múlva tanító lett Göncön, ahonnan külföldre ment s 1610. júl. 12-én a marburgi, 1611. márc. 11-én a heidelbergi egyetemen lépett a hallgatók közé. 1612 tavasza után valamikor hazájába visszajőve, 1613 tavasza tájától →lector volt Sárospatakon, ez év szeptemberétől pedig →rektor Kassán. Majd 1616 végén másod-, később →elsőpapnak választották Tokajba. 1624 körül Nagykállóba, hol 1630 májusában még ott volt. – Művei: De transsubstantiatione et de ubiquitate carnis Christi. (Heidelberg, 1611.) Az angliai… Jakab királynak… királyi ajándéka (Ford.). (Oppenheim, 1612) – Üdvözlő verseket írt →Szenczi Molnár Alberthez és Vietoris Kunigundához (1611.), →Pécselyi Király Imréhez (1612.), →Kecskeméti C. Jánoshoz (1619.) (1620.), gyászverseket a Mágócsy Ferenc halálára (latinul és magyarul, 1612.).