BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepsi Korocz András (?, ? – Nagybánya, 1684. nov. 24.) ref. esperes, Sárospatakon tanult, hol 1647 tavaszán érte el a felsőbb osztályokat. 1650 augusztusában →rektor lett Szatmáron, ahonnan külföldre menvén, 1652-től Utrechtben, 1653. júl. 13-tól Franekerben, ez évi aug. 30-tól Groningenben, végül Leidenben folytatta tanulmányait. Visszajőve, 1654 nyarától újból szatmári rektor volt, de már 1655-ben lelkészi állást foglalt el Visken, 1660-ra Szatmárnémetiben. 1663-ban vagy 1664-ben megint Visken, 1671-ben Szatmáron. A →szatmári egyházmegye 1675-ben →esperes választotta. Nagybányán, átutaztában halt meg. – Művei: De aeterna Dei praedestinatione. (Leiden, 1654.) Prédikáció Bocskai Ujlaki Ferenc sírbatétele előtt („Temetési pompa” c. könyvben). (Debrecen, 1674.)