BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szepsi Csombor Márton (Szepsi, 1594. – ? 1623. eleje) ref. lelkész. Szepsiben kezdte tanulását. Ezt folytatni 1607-ben Késmárkra, 1608-ban Kassára, 1611-ben – miután beutazta Erdélyt – Nagybányára, 1613-ban Göncre ment. Kétévi telkibányai →rektorkodás után 1616-ban külföldre látogatott el, s 1618 áprilisáig Danzigban gyarapította ismereteit, közben több országot beutazván. Ez évi jún. 19-én a strassburgi egyetemre iratkozott be, melyről azonban nemsokára hazajött, s előbb szepsi, már 1619-ben kassai rektor, 1620 tavaszán pedig varannói magyar pap lett, egyszersmind a Nyári Ferenc nevelésével foglalkozván. – Művei: Europica varietas, avagy… bujdosásában látott, hallott különb-különbféle dolgoknak rövid leírása. (Kassa, 1620.) Udvari schola. (Bártfa, 1623.)