BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Délmagyarországi unit. egyházkerület (másképpen alföldi), a →Dávid Ferenc ellen éppen antitrinitárius részről indított mozgalmak és az ő elítéltetése folytán keletkezett. Az azon a vidéken működő papok ugyanis hívek maradtak a Dávid elveihez, s az ezektől elpártoló erdélyieket magukra hagyva, Karádi Pál temesvári lelkészt választották püspökké, akinek halála után azonban megmaradt egyházaik újra beléolvadtak az erdélyi kerületbe, mikor is ismét az alsópartiumi egyházkörré alakultak. Hogy a baranyai egyházak is Karádi alá tartoztak-e vagy nem, ez idő szerint nem dönthető el.