BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Debreceni Lelkészi Tár, évenként megjelenő kötetekben 1902-től 1917-ig szerkesztette →S. Szabó József. Prédikációkat és más, a lelkészi gyakorlat körébe tartozó beszédeket, valamint a lelkipásztori működésre vonatkozó elméletibb jellegű dolgozatokat tartalmazott. 1917-től időszaki közlönyként szerkesztett →Lencz Géza és →Varga Zsigmond hét kötetet.