BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Debreceni Protestáns Lap, egyháztársadalmi hetilap, melyet 1881-ben indított meg →Tóth Sámuel. 1886 végén →Csiky Lajosnak, ki két év óta szerkesztőtársa volt, adta át a felelős szerkesztői tisztet. Ő 1892 végéig egyedül, 1893-ban Baczoni Lajossal együtt szerkesztette. 1894-ben ez utóbbi és →Erdős József, 1895-től amaz egyedül, 1898–1900-ban →Sass Béla és →Erőss Lajos, 1901–1904-ben az utóbbi egyedül. 1905–1915-ben →Ferenczy Gyula, 1916–1925-ben →Kun Béla és →Erdős Károly, 1926–1933-ban az előbbi és →Révész Imre volt a szerkesztője, több ízben mások is szerepelvén belmunkatársak gyanánt. Az ortodoxiát buzgón képviselte, irodalmi színvonala pedig az egyes szerkesztők rátermettségéhez igazodott. 1934-től hónaponként megjelenő, teljesen hivatalossá vált lap lett.