BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Versényi György (Szucsák, 1852. febr. 5. – Kolozsvár, 1918.) ref. vallású állami tanár. Tanult Nagyenyeden és Kolozsvárt, majd a budapesti egyetem bölcsészeti karán, melyen 1877-ben doktorságot szerzett. Előbb helyettes tanár volt Lőcsén, azután rendes tanár 1876-tól 1894-ig Körmöcbányán a főreáliskolában, ettől fogva Kolozsvárt az állami felsőbb leányiskolában. 1906-ban nyugalomba lépvén, Budapesten lakott 1917-ig, midőn visszaköltözött Kolozsvárra. – Nagyobb dolgozatai közül egyházi érdekűek: Babonás napok (Körmöcbányai főreáliskola értesítője. 1892.). →Medgyes Lajos élete (Erdélyi Múzeum, 1895.). Hory Farkas. (Budapest. 1896.) A vallásos elem Arany János költészetében (Erdélyi Prot. Lap, 1900.). →Tompa vallásos költészete (Sp. Lapok. 1901.). →Kolosi Török István (Erdélyi Múzeum, 1902.). →Szentmártoni Bodó János (Uo. 1902.). Új templom (A szászvárosi ref. templom fölszentelésekor). Szászváros, 1904.) →Kriza János emlékezete (Bp. Szle, 1911.). – Veje volt Medgyes Lajosnak.