BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tolnai Balog János (Sárosrőcse, ? – ?, 1618. első fele) ref. esperes. 1589-ben, valamint 1598-ban Kisszilván, 1601-ben Kapiban volt lelkész. Mint ilyen, 1602-ben →esperesi tisztet viselt a Sáros vármegyei prot. egyházak felett. 1605 nyarán már fingvárt lelkészkedett, mégpedig itt is betöltve már ekkor egyúttal az esperesi állást. Innen 1617 őszén távozott az →ungi egyházmegyének valamely másik papságára, ahol azonban már 1618 első felében meghalt. – Korának egyik legbuzgóbb alkalmi verselője volt, ki elégiát írt →Bocatius Jánoshoz (1595., 1599.), verset →Decsi Csimor JánosnakAdagiorum… chiliades…” (1598.) c. kiadványa mellé, elogiumot →Balassa Bálintra, üdvözlő verset →Kállai Alberthez (1599.), epitaphiumot Balassa Bálintra és Balassa Ferencre (1595.) meg Kapi Györgyre (1601.), gyászverset a →Darholcz Kristóf (1602.) és Homonnai Drugeth Bálint (1609.) halálára stb.

Irodalom: Zoványi Jenő: A sáros ref. egyházmegyének egy ismeretlen esperese… (Kisebb dolgozatok… 1910.).