BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ludvigh János (Szepesbéla, 1812. – Pest, 1870. júl. 11.) ev. vallású közíró. Tanult Késmárkon, Eperjesen és Sárospatakon, ahol a jogot végezte. Közigazgatási tisztviselő, 1847-től képviselő volt. A szabadságharcban tevékeny részt vevén, emigrálnia kellett. Annak ellenére, hogy 1861-ben és 1865-ben is megválasztatott képviselőnek, csak 1869-i megválasztásakor jött haza. – Művei közül egyházi érdekűek: La liberté religieuse et le protestantisme en Hongrie. (Név n.) (Brüsszel, 1860.) Törüljük el a vallásügyi minisztériumot, mint a haladás akadályát. (Pest, 1868.)