BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Báthori G. Mihály (?, 1631. – Debrecen, 1669. tavasza után) ref. lelkész. Tanult Debrecenben, ahol 1648. okt. 19-én lépett a felsőbb tanulók közé. Innen külföldre ment s 1652-ben Utrechtben, 1653. márc. 9-én Leidenben, ez évi júl. 13-án Franekerben iratkozott be az egyetemre. 1654-ben hazatérvén, előbb patrónusának, Rhédei Ferencnek lett udvari papja Szentjobbon. Vele volt fejedelemségében is, azután meg 1658 elejétől Huszton lelkészkedett. Itt csakhamar esperesnek választotta a →máramarosi egyházmegye, de már 1659 ősze elején Debrecenbe ment papnak. – Művei: De vita et intellectu sive scientia Dei. Franeker, 1654. Hangos trombita. Debrecen, 1664. Halotti prédikáció… gr. Rhédei László… felett. Uo. 1664. Respondens volt a „De distinctione rerum” (1653.) „De potentia scripturae” (1653.) és a „De religionis oppositis et pietate” (1653.) tartott vitákon. – Üdvözlő verset írt →Becskeházi V. Istvánhoz (héberül, 1653.) és →Mártonfalvi Györgyhöz (1664.).