BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Báthory György (Ecsedi) (?, ? – ?, 1571 után.) főnemes, a reformáció ügyét a 16. század ötvenes éveiben lelkesen felkarolta birtokain, ennélfogva Szatmár vármegyében és környékén elhatározó befolyást gyakorolt annak fejlődésére. Egy ideig erélyesen a lutherizmus mellett foglalt állást, de hamarosan átpártolt a helvét irányhoz, mely az ő támogatásával hódította meg a felső partiumot oly rövid idő alatt. 1565-ben Zemplén vármegyébe költözvén, ott is ebben az irányban fejtett ki működést, feleségének, Somlyai Báthory Annának, egykori Csáky Demeternének, majd Drágffy Gáspárnénak, azután Drugeth Antalnénak, az ő 1571 után bekövetkezett halálát követően még Dóczy Kelemennének sem korábbi, sem későbbi lakhelyén nem nélkülözve vele egyetértő buzgólkodását.