BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Beöthy Zsigmond (Komárom, 1819. febr. 17.– ?, 1896. jan. 19.) ref. vallású táblai tanácselnök. Hol ügyvédi gyakorlatot folytatott, hol hivatalnoskodott szülővárosában, mely 1861-ben országgyűlési képviselővé választotta. 1862-től bírói tisztet töltött be Pesten, melyről 1888-ban említett magas állásában vonult nyugalomba. – A komáromi egyháznak főgondnoka volt egy ideig, a →komáromi egyházmegyének 1885-től gondnoka, a →dunántúli egyházkerület pedig 1846-ban aljegyzővé, 1861-ben főjegyzővé választotta világi részről. Konventi r. tagságot is sokáig viselt s részt vett a →debreceni és első →budapesti zsinaton. A szépirodalom és jogtudomány terén buzgó munkásságot fejtett ki. Egyházi érdekű művei: Az ev. házasságügyi új törvények gyakorlati magyarázata. (Pest, 1853.) A magyarországi prot. egyházakra vonatkozó összes országos törvények (Jegyzetekkel). (Budapest, 1876.) – Atyja Beöthy Zsoltnak, testvére Beöthy László írónak.