BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Berde Sándor (Fotosmartonos, 1856. júl. 18. – ?Nagyenyed, 1894. okt. 13.) ref. tanár. Teológiát Bécsben (1877-től), Nagyenyeden (1878-tól), Jenában (1881. okt. 25-től) és Baselben (1882–3. tanévben) hallgatott. Innen hazatérve, Kackón lett körlelkész s miután 1889-ben teol. magántanári képesítést szerzett, 1890-től →teol. tanári állásban működött Nagyenyeden. – Művei kisebb cikkeken kívül: Az isteni gondviselés (Egyh. és Isk. Szemle, 1882.). Jézus vallása a három első evangelium szerint. (Dés, 1889.) A prot. pap a modern társadalomban (Prot. Közlöny, 1891.). Emlékbeszéd →Józsa Zsigmond és Kiss Albert felett. (Nagyenyed, 1894.) – úgyszintén gyászbeszéde br. Splényi Henrik felett (1893.).

Irodalom: Jancsó Sándor: B. S. theol. tanár élete (Nagyenyedi Értesítő, 1896.).