BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Berde Mózsa alapítványa. A 78-ik évében, 1893. szept. 22-én elhunyt Berde Mózsa nyug. miniszteri osztálytanácsos, volt országgyűlési képviselő végrendeletében az unit. vallásközönséget nevezte ki majdnem 700 000 frtnyi vagyonának általános örökösévé, ami lehetővé tette, hogy a rokonok által indított pereknek egyezség útján való elintézése és a kisebb adományok kifizetése után az egyház 1899-ben megkezdje tanárai fizetésének tetemes javítását, a kolozsvári, tordai és székelykeresztúri tanulók nagymérvű segélyezését s általában kielégítse magasabb fokú tanintézeteinek és magának az egyháznak is igen sok égető szükségletét.

Irodalom: Benczédi Gergely: B. M. életrajza (1901.), Vári Albert: B. M. (1925.), P. Szentmártoni Kálmán: B. M. (1944.).