BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bényei (Erdőbényei) Deák János (?, 1609. – ?Sárospatak, 1645.) ref. lelkész. Tanulmányait Gyulafehérvárt elvégezvén, 1633 nyaráig Marosvásárhelyen volt tanár. Ekkor a →Rákóczy György fejedelem két fiának lett nevelője, de egy év múlva külföldre menvén, 1634. aug. 1-én iratkozott be a leideni egyetemre. 1635-ben az utrechti egyetemen volt. Visszatérve hazájába, 1637. szept. 17-én Sárospatakon lett másodtanár. 1641-ben Mádra ment lelkésznek s az →abaújvári egyházmegye nemsokára jegyzőjének választotta. Az 1645-i esperesválasztáson →Tolnai Dali Jánossal szemben ő is kapott szavazatokat. – Műve: Janua linguarum bilinguis latina et hungarica. (Gyulafehérvár, 1634.) (Újabb kiadásai 1641-ből és 1654-ből valók.) Respondeált a „De concursu causae primae cum secundis” (1630.) és a „Praescriptiones et antidota generalia pro christianismo adversus socinianos” (1635.) felőli vitán. Sárospataki tanárrá beiktatásakor „a kegyes bölcseségről és a bölcs kegyességről” értekezett.