BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fischer György (?, ?–?, 1682.) ev. lelkész, csehországi származású, szüleivel 1629-ben vándorolt Magyarországra s itt Szepesolasziban, Selmecbányán és Késmárkon tanult. Majd külföldre ment s előbb Elbingben, azután a königsbergi egyetemen gyarapította ismereteit. 1646-ban tért vissza s ekkor Késmárkon, 1651-ben Kassán lett szlovák lelkész. 1672-ben fogságba vetették, melyből csak két év múlva engedték ki, ekkor meg száműzték. Hivatal nélkül bolyongott, míg végre 1681-ben megnyílt az út Magyarországba. El is indult, de útközben meghalt. – Műve: Eine Betrachtung zur Geduld und Trost aller bedrángten und verfolgten ev. Christen. (Hely n. 1682.)