BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fischer András (?, ? – ?, 1540.) anabaptista reformátor, Magyarországon először Körmöcbányán működött, ahonnan 1529 márciusában Lőcsére ment s itt is terjesztette elveit. Habár a városi tanács kiparancsolta érte a városból és emiatt ideiglenesen Svedléren tartózkodott, csakhamar visszatért Lőcsére s nemcsak ott, hanem jó nagy környéken tovább folytatta működését. Egy szomolnoki kirándulásakor Kaczianer felsőmagyarországi főkapitány 1529 májusában elfogatta és Csicsva várába záratta. Innen csak novemberben szabadult ki, amikor is Svedlérben, nemsokára pedig Gömör vármegye közeli részeibe ütötte fel tanyáját. 1532-ig időzött itt, midőn visszatért a Szepességre, 1534-ben pedig jobbnak látta elvonulni Morvaországba, hol Gross-Wisternitzben lett lelkész. Az ezt követő évek valamelyikében valószínűleg 1540 elején visszakerült hazánkba, de Gömör vármegye főispánja hatalmába kerítette s még ez évben kivégeztette.

Irodalom: S. Szabó József: Egy vértanú reformátor (Prot. Szle, 1894.), Zoványi Jenő: F. A. anabaptista volta (Uo. 1916.).