BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Filtsch Jenő (Nagyszeben, 1856. ápr. 25. – ?, ?) ev. lelkész Nagyszebenben végezte iskoláit, míg 1874-ben a lipcsei egyetemre ment teológiát és bölcsészetet hallgatni. Itt 1878-ban bölcsészetdoktorságot szerzett, mire hazajött és Szerdahelyen felsőbb népiskolai igazgató, 1882-ben Nagyszebenben leányiskolai tanár, 1883 márciusában reáliskolai tanár, ez évi augusztusban →prédikátor lett. 1892-ben Bukarestbe ment lelkésznek. – Művei: Goethes Stellung zur Religion. (Langensalza, 1879.) Das Fasten (Prédikáció). (Brassó, 1890.) Goethes religiöse Entwickelung… (Gotha, 1894.) Schillers Stellung zur Religion. (Nagyszeben, 1905.) Die religiöse Bewegung in der Gegenwart. (Uo. 1913.)