BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Filtsch János (Nagyszeben, 1753. dec. 15. – Nagyszeben, 1836. okt. 13.) ev. lelkész. Nagyszebenben tanult mindaddig, míg 1775-ben az erlangeni, 1777-ben a göttingeni egyetemnek lett hallgatója. Még ebben az évben visszatért szülővárosába, hol 1781-ben gimn. tanárnak, 1784-ben hétfői prédikátornak választották meg. 1791-ben Nagydisznódra, 1797-ben pedig Szászorbóra ment lelkésznek, majd 1805 tavaszán Nagyszebenben foglalta el az →elsőpapi állást. 1835-ben nyugalomba vonult. – Egyházi téren írói működésének termékei: Rede bei dem feierlichen Leichenbegräbniss der… Justina Catharina Martha von Hannenheim. (Nagyszeben, 1789.) Trauerrede auf den Tod der verwittweten Kaiserin Königin Marie Louise. (Uo. 1792.) Rede bei der Eröffnung des… Brukenthalschen Museums. (Uo. 1817.) Einige Worte der Religion… am Grabe der… Gemahlin des… Johann Tartler… (Uo. 1818.) Trauerrede… bei dem feierlichen Leichenbegräbniss… Joh. Tartler. (Uo. 1825.) Predigt zur Feier des Regierungs-Antritts… Ferdinand I. (Uo. 1835.) Kéziratban sok racionalista irányú prédikációja maradt fenn.

Irodalom: Filtsch János: Rückblick auf das Leben des Johann F. (1837.), Schuller G. A.: Johann F. (1912.).