BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szigeti Gyula Mihály (Marosvásárhely, 1759. – ?Székelyudvarhely, 1837. márc. 3.) ref. tanár. Marosvásárhelyen tanult, míg 1786-ban külföldre ment, s ez évi okt. 21-én a marburgi, 1788-ban a göttingeni, majd a bécsi egyetemre iratkozott be. 1790-től nevelősködött, míg 1797-ben a bölcsészet tanára lett Székelyudvarhelyen. 1823-ban nyugalomba vonult. – Művei: Socrates redivivus… (Fogarasi Pap József életrajza). (Kolozsvár, 1785.) Nemes udvarhelyszéki rózsáskert (A székelyudvarhelyi kollégium története). (Tudományos Gyűjtemény, 1825. XI.) Székelyudvarhely… leírása (Felsőmagyarországi Minerva, 1828. VI.). Fogarasi Pap József életírása (Uo. 1832.). – Hosszú gyászverset írt a Fogarasi halálára, aki felett tartott emlékbeszédét a P. E. I. L. 1897-ben közölte.