BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szigeti Gyula Sámuel (Nagyenyed, 1728. – Szászváros, 1804.) ref. lelkész, Istvánnak fia. Nagyenyeden tanult. Innen külföldre menvén, 1752. okt. 17-én a leideni egyetemre iratkozott be. Hazájába visszatérve, előbb →káplán volt Szászvárosban, ahol 1764-ben második, rövid idő múlva pedig →elsőpap lett. – Művei: Gyászbeszéd Eperjesi Gábor felett. (Hely n. 1766.) Néhai tiszteletes tudós… Demeter Ferenc… tisztességére célozó magyar actiók (Két gyászbeszéd 1774.). (Kolozsvár, 1777.) Observatio ad I. Cor. XV. 29. (Symbolae Litterariae Haganae 1778.) Halotti tanítás… gr. Bethlen Lajos… eltemettetése alkalmával, 1787. (Kolozsvár, 1793.) – Veje volt →Vásárhelyi (Kézdi-) Andrásnak.