BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ecsedi Csapó István (?, ? – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben tanult, hol 1725. máj. 12-én lett →togatus s 1735 egy részében →seniori tisztet viselt. Külföldre menvén, előbb Bernben – hol már 1736 őszén ott volt –, majd 1740 őszétől Heidelbergben gyarapította ismereteit. Visszajőve hazájába, 1742 áprilisától 1749-ig Szatmáron lelkészkedett. – Műve: Oratio valedictoria… de veniae Mosis exaratione a Jethrone… impetrata. (Bern, 1740.) Respondensként szerepelt a „De creatura gemente in Rom. VIII. 19–23.” (1738.) és a „De cornu salutis” (1741.) tartott vitákon. Üdvözlő verset írt →Dallos Istvánhoz (1736.)