BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ecsedi János (Érkeserű, ? – ?, ?) ref. tanár. Debrecenben tanult, ahol 1791 áprilisában iratkozott be a felsőbb tanulók közé s 1798-tól →köztanítói, 1801-től →seniori tisztet viselt. A külföldet is megjárván, 1803-tól tanár volt Komáromban még 1811-ben is. – Művei azok a gyászbeszédek, melyeket Domonkos Mihályné Darányi Krisztina (1805.), Sárközy Zsigmondné Darányi Julianna (1807.), Karácson Dánielné Pázmándy Johanna (1807.) és Szarka János (181 l.) felett tartott.