BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ecsedi Miklós (Monospetri, 1754 körül – ?Makó, 1803. febr.) ref. lelkész. Tanult Karcagon és mint →togatus 1771 áprilisától Debrecenben. Innen 1781-ben →rektornak ment Hódmezővásárhelyre. Megválasztatván Makóra lelkésznek, 1783-ban külföldre ment s onnan 1784-ben hazajötte után foglalta el hivatalát. – Művei: Bágyadt lelkeket élesztgető csendes muzsika (Énekek). (Buda, 1794.) (Sok kiadást ért, még 1894-ben is megjelent.) Sok tövisek között felnőtt sárga liliom (Verses elmélkedések és énekek). (Szeged, 1805.) – Veje volt →Szőnyi Benjáminnak.