BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Füzesi Láposi József (?, ? – ?, ?) ref. lelkész, Kolozsvárt tanult, hol 1812-ben még diák volt. 1817-től Bodonkúton, 1819-től Kispetriben, 1829-től Győrgyfalván, 1838–44-ben Kolozspatán volt lelkész. Az 1837-ben kiadott új erdélyi →énekeskönyvben tíz, részben fordított éneke van, melyek közül négy a későbbi magyarországiba is át volt véve. Azonkívül gyászbeszédeket írt gr. Teleki József (1819.) és →Incze Sámuel (1839.) halálára, gyászverseket a gr. Lázár Lászlóné br. Bánffy Erzsébet (1831.), Szilágyi Ferenc (1833.) és →Herepei János (1812.) halálára.