BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dunáninneni ref. egyházkerület Szlovenszkóban, 1920 után a Csehszlovákiához csatolt területen azokból az egyházakból keletkezett, melyek addig a →dunántúli egyházkerülethez tartoztak. Két →egyházmegyéje volt, összesen 79 anyaegyházzal: a →komáromi és a →barsi, mely utóbbihoz a →drégelypalánki egyházmegyéből ide csatolt két egyház is hozzátartozott. Kebelében volt a szlovenszkói reformátusok losonci teol. intézete, mely 1925-ben nyílt meg vidéki lelkészek óraadó tanárokul való működésével. A felvidék egy részének visszacsatolása következtében ez is, meg maga a kerület is, megszűnt s nem alakult újjá az újbóli elcsatolás után sem, hanem egyesült a →tiszáninneni egyházkerület hasonló sorsú részével. – Püspökei: →Balogh Elemér pozsonyi l. 1921–1938, →Sörös Béla losonci l. 1938–1939, Főgondnoka: Szilassy Béla 1921–1939.