BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Küküllői magyar ev. egyházmegye, 1557-ben fordul elő, mikor →esperese Macerius Ambrus nagyenyedi lelkész volt. Nemsokára testületileg a helvét irányhoz ment át. A vele egy területen levő szász egyházak több →káptalanhoz tartoztak.