BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Küküllői ref. egyházmegye (olykor küküllővári néven), az →erdélyi kerületben a magyar lutheránusoknak a helvét irányra térésével →egyházmegyéjükből a →bonyhai káptalannak is ide csatlakozásával keletkezett, de hamarosan meg is szűnt az antitrinitarizmus elterjedésével, majd a 17. század eleje táján válhatott külön a nagyenyeditől, ennek Kisküküllő vármegyében fekvő egyházaiból alakulván. Azóta állandóan fennállott. A 17. század közepén 24, a 18. század közepén 31, a vége felé 36, a 19. századnak a közepén is, a végén is ugyanannyi egyháza volt. Az →egyházkerület 1903-i új rendezése után kilencnek máshova való beosztásával s háromnak a nagyszebeniből ide csatolásával, meg újaknak keletkezésével 35 lett, míg újabban – miután négyet a →nagyszebeni egyházmegyének adtak át belőle – 31-ből állott. Amazokból egyetlen egy esett Alsó-Fehér vármegye területére, a többi mind Kisküküllő vármegyéére. – Espereseinek névsorából a következők ismeretesek: Babarci Tamás (1606.), Patakfalvi Mózes sövényfalvi l. (1631.) 1637-ig, →Dézsi István küküllővári l. 1637–1639, →Dadai János küküllővári l. 1640–1668, Szentiványi János vámosgálfalvi, gógáni, küküllővári l. 1668–1684, Fogarasi Kis Tamás nagyteremi l. 1684–1685, Szentiványi János küküllővári, bonyhai l. (az előbbi) 1685–1689, Gönczi István gógáni l. 1690–1712, →Bonyhai Simon György küküllővári, marosvásárhelyi l. 1712–1737 (közben 1720 és 1728 közt egy ideig eltiltotta e hivatal viselésétől a hatóság, viszont az egyházmegyéből való távozta után is megtartotta azt), Harasztkereki Ferenc 1737-ben mintegy három hétig, Vásárhelyi Körösi György küküllővári, magyarkirályfalvi l. 1737–1767, Csávási Vas Lőrinc nagykendi l. 1767–1783, Kónya Ferenc vámosgálfalvi l. 1783–1797, Dersi Ötves János magyarkirályfalvi l. 1797–1803, Molnár György héderfájai l. 1803–1816, Fogarasi Sámuel (I.) vámosgálfalvi l. 1816–1830, Kiss Sámuel marosbogáti l. 1830–1847, Fogarasi Sámuel (II.) vámosgálfalvi l. 1847–1864, Dali István csávási l. 1864–1870, Benedek Ferenc haranglábi l. 1870–1887, Kovács Elek vámosgálfalvi l. 1887–1897, Nemes Árpád mezőbodoni, maroscsapói l 1897–1901, Nagy Domokos kutyfalvi l 1902–1912, Hegyi Károly dicsőszentmártoni l. 1912–1922, Fejér Pál radnóti l 1922–19.., Illyés Géza magyarkirályfalvi l 19..–19..