BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szalay József (Makó, 1855. júl. 31. – Nagybecskerek, 1917. okt. 29.) ref. lelkész. Makón végezte az elemi iskolát, s a középiskola alsó négy osztályát. 1870-től Hódmezővásárhelyen, 1872-től Pozsonyban, 1873-tól ismét Hódmezővásárhelyen tanult, ahonnan a következő évben Budapestre ment hittanhallgatónak. 1878-tól Edinburghben gyarapította ismereteit, 1880 tavaszától pedig Bécsben töltött egy szemesztert. Ez év nyarán aztán Pancsován helyettes, az év végén pedig Nagybecskereken rendes lelkész lett. – Cikkeit több egyházi lap közölte, szerkesztője volt a Téli Újságnak (1885–1886.), a Keresztyénnek (1892–1899.), később társszerkesztője, a Ker. Evangelistának. – Művei: Szívművelő. (Budapest, 1882.) (II. kiad. 1902.) A lelkipásztor sikeres működhetése főbb alapfeltételei. (Uo. 1882.) Világosság útja (Németből ford.). (Uo. 1883.) Jézushoz vezető út (Angolból ford.). (Uo. 1894.) Ker. missziói énekes (Sankey után ford.). (Uo. 1895.) Az Isten üdv-igazsága (Prédikáció Spurgeon után ford.). (Uo. 1895.) Konfirmációi káté. (Gyula, 1900.) Evangeliumi ker. tanítások (4 k.). (Nagybecskerek, 1901–1906.) – továbbá a nagybecskereki és a nagykikindai templom fölszentelésén, valamint a Kulifay Lajos temetésén (1888.) tartott imái, illetőleg beszédei, végül az angol traktátus-társulat kiadásában több fordított traktátusa.