BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szinyei Gerzson (Bodroghalom 1836. márc. 10. – Sárospatak. 1919. jún. 3.) ref. tanár. Tanult 1844-től 1857-ig Sárospatakon, azután nevelősködött, míg 1860-ban külföldre ment s a heidelbergi és berlini egyetemen összesen három szemesztert töltött. Egy nagy utazás után hazajött, s 1862-ben gimnáziumi, 1868-ban →akadémiai tanár lett Sárospatakon. Ez utóbbi állása mellett főkönyvtárnok is volt, míg 1902-ben nyugalomba lépett. Ettől fogva 1916-ig a kollégium pénztárnoki hivatalát vitte. – Részt vett a →debreceni és az első →budapesti zsinaton. – Nagyobb dolgozatai közül egyházi érdekűek: Vélemény a gimn. szervezkedés ügyében. (Sárospatak, 1873.) Adalék →Komáromi Csipkés György életéhez és irodalmi működéséhez →Szombathi följegyzéseiből Révész Figyelmezője, 1875.). Válasz azoknak, akik a sárospataki jogakadémiát Miskolcra akarnák áthelyezni. (Sárospatak, 1877.) A sárospataki főiskolai könyvtár története. (Uo. 1884.) A sárospataki főiskola →Comenius előtt (Sp. Lapok, 1892. és 1926.). Comenius Sárospatakon (Uo. 1892., 1894. és 1926.). Vázlatok és képek a sárospataki ev. ref. főiskola… életéből (Értesítő, 1895.). A sárospataki ev. ref. főiskola rövid története (Uo.). A sárospataki ev. ref. egyház templomairól. (Sárospatak, 1896.) A sárospataki iskola alapítása és első pártfogói… (Sp. Lapok, 1902.). Sárospataki diáklázadások a 17. században (Sp. Füz. 1904.). Válasz Görcsöni Dénes úrnak (Sp. Ref. Lapok, 1908.). Bírálati megjegyzések →Zoványi Jenőnek „Sárospatak reformációja” c. közleményére. (Sárospatak, 1910.). A sárospataki főiskola egy évszázaddal ezelőtt (→Ellend József ellen.). (Sp. Ref. Lapok, 1915.) Viszonválasz az Ellend József válaszára (Uo. 1915.). A sárospataki főiskola pártfogói a fejedelmek korában (Uo. 1917.). Jegyzetekkel bővítette Szombathinak →Gulyás József által magyarra fordított művét (1919.). Emlékbeszédet tartott több tanártársáról.

Irodalom: Harsányi István Sz. G. élete és munkája (1925.).