BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szinpetri (másképpen Petri, de nem Szentpéteri) Ferenc (Szinpetri, 1590. – ?, ?) ref. esperes. Sárospatakon tanult, hol 1616-ban lépett a felsőbb tanulók sorába. Külföldre is ellátogatván, 1620. júl. 28-án a heidelbergi egyetemre iratkozott be. Visszatérve, 1622-ben az egyik →rektori tisztet vitte Gyulafehérvárt, 1640-ben fogarasi pap és fogarasföldi →„inspector” volt. – Műve: Latin gyászbeszéd a Bethlen Gáborné Károlyi Zsuzsánna temetésén (Az „Exequiarum Caeremonialium… libelli duo” c. gyűjteményben). (Gyulafehérvár, 1624.)