BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Külsősomogyi ref. egyházmegye, a →dunamelléki kerületben, 1629 óta létezik, amikor a Somogy vármegyében fekvő egyházakból részint a →kiskomáromi, részint a →veszprémi egyházmegyéhez tartozó 18 a dunamellékihez csatlakozván, 12 Tolna és Veszprém vármegyei egyházzal együtt önálló →egyházmegyévé szervezkedett, mely ezután is gyakorta előfordult pusztán „somogyi” névvel. A 17. század közepén 24 egyháza volt, a változást részben a Veszprém vármegyeieknek a veszprémi egyházmegyéhez való csatlakozása, részben régi egyházak elpusztulása, másfelől pedig újak alakulása idézte elő. Még 1731-ben is innen ment át a →tolnai egyházmegyéhez Kölesd. 1952. júl. 1-ig létezett, s utoljára 32 anyaegyházat foglalt magában, melyekből 20 Somogy, 12 pedig Tolna vármegyének volt a területén. Legnevezetesebb egyházai a gimnáziummal is bíró Gyönkön voltak, amennyiben két önálló egyházat alkottak benne egyrészről a magyar ajkú, másrészről a német ajkú reformátusok. Hasonló volt a helyzet a legújabb időkig Nagyszékelyen is. →Esperesei közül a következőknek ismeretes a neve: Gyarmati Márton balatonszabadi l. 1629-től. Ujkéri Gergely felsőiregi l. (1646.) (1652. márc.), Sütő György, Büi Péter balatonkiliti l. 1674 k., Komáromi János ságvári l. (valamikor 1700 felé), Bessenyei Mihály balatonkiliti l. (1713. márc.). Giczei Fábián Sámuel felsőnyéki, balatonkiliti, felsőnyéki, 1721–1762, Szoboszlai István nagyszokolyi l. 1762–1769, Sebő János kazsoki, kőröshegyi, nagyszokolyi l. 1769–1783, Kiss Ferenc nagyszokolyi l. 1783–1796, Kiss Sámuel nagyszokolyi l. 1796–1805, Keck Dániel Henrik nagyszékelyi l. 1805–1809, Csicsvai Vasas András ságvári l. 1810–1832, Gángol István balatonkiliti l. 1832–1839, Hőke József felsőiregi l. 1839–1848, Keck Dániel nagyszékelyi l. 1848-tól P. Nagy Zsigmond gyönki l. (1851 szept.) 1858-ig, Kállay Lajos köröshegyi l. 1858-tól, Gángol János balatonkiliti l. 1871-ig, Laky Mihály somi l. 1871–1872, Gaál György köröshegyi l. 1873–1876, Mocsy Antal felsőiregi l. 1876–1882, Szalay Ferenc nagyszokolyi l. 1882–1892, →Bocsor Lajos (I.) tengődi l. 1892–1904, Kálmán Gyula ságvári l. 1904–1919, Bocsor Lajos (II.) tengődi l. 1919–1920, Vincze Elek balatonkiliti l. 1920–1935, Eőri Szabó Dezső dombóvári l. 1935–19.., Ruzsa József ádándi l. 19..–1952.

Irodalom: Hőke Lajos: A tolnai és tolna-külsősomogyi egyházvidékek múlt századi jegyzőkönyvei (P. E. I. L., 1873.), Miklós Ödön: A külsősomogyi traktus kánonoskönyve (Theol. Szle, 1927.).