BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kürti István (?, ? – ?, ?) ev. püspökhelyettes, hazai iskolázása befejeztével a külföldet is fölkereste és 1593 őszén a jenai egyetemre iratkozott be. 1601-ben Szereden, 1603 nyarától Érsekújváron lelkészkedett, míg 1610-ben mint újból szeredi lelkészre és egyúttal a →semptei egyházmegye →esperesére a bajmóci és →bányai kerület területén levő magyar egyházak felett →inspector címmel a püspöki teendőket bízta rá a →zsolnai zsinat. Ez egyházak aztán az ő vezetése mellett tettek lépéseket arra, hogy önálló püspököt választhassanak, amit 1613-ban, de már csak az ő előző év vége felé történt halála után meg is nyertek. – Irodalmi téren is működött. →Esterházi Tamással magyarra fordította →Hunnius Egyednek „Az igaz anyaszentegyházról és ennek fejéről, a Krisztusról” (Sárvár, 1602.) szóló művét. Megjelent még tőle: Az élő Istenhez való ájtatos imádságokat magában foglaló könyvecske (Ford.). (Kassa, 1611.), Miatyánk magyarázatja és különféle imádságok. (Hely és év n.)