BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Musculus Farkas (?, ? – ?, ?) ev. lelkész. Németországból került 1617 nyarán német →felsőpapnak Kassára, hol azonban csak 1619-ig működött. Ettől fogva Lőcsén időzött állás nélkül még 1621 őszén is. 1623-tól Modoron volt lelkész 1630 tájáig, amikor Körmöcbányán lett másodpap. Innen azonban csakhamar visszatért Modorba s ott lelkészkedett 1634-ig. – Művei: Oculi ipsius Dei… (Hosszú latin verses üdvözlet a lőcsei új bíróhoz és tanácshoz). (Lőcse, 1620.) Speculum naturale pretiosissimarum quarundam reip. et curiae christianae gemmarum (Jóval hosszabb latin üdvözlő vers a felső- és alsómagyarországi szabad királyi városok és a szepességi tizenhárom királyi város kormányzóihoz). (Uo. 1621.) Szintén elég hosszú üdvözlő verset írt még Cramer Dánielhez és Wolf Krisztinához (1621.). – Hogy volt-e valami összeköttetésben a hasonló nevű kiváló ref. teológussal, arról nincs tudomásunk.