BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Muraszombati vend ev. egyházmegye, a Sopron-Vas vármegyei kerületben, a XVII. század húszas éveinek első felében nyert önállóságot, sőt 1639–1646. és 1664–1670. közt a →légrádi egyházmegye is egy testületet képezett vele. →Esperese olykor →consenior címmel fordul elő, ami arra mutat, hogy nem tekintették egyenlő rangúnak a nagyobb egyházmegyékkel, talán nem éppen nyelvi okokból, hanem gyülekezeteinek jóval csekélyebb száma miatt. 1661-ben 14 anyaegyházból állott. amennyi azonban idők múltával már tekintélyes egyházmegyékben is elegendő lett volna. Ám a →türelmességi rendelet utáni újraéledéskor már egy sem létezett közülük, s az →alsóvasi egyházmegye, mely ugyanezen a vidéken szerveztetett, más három anyaegyházat foglalt magában. – Esperesei közül a következők neve ismeretes: Terbócs János felsőlendvai l. (1625. jún.) (1646.), Krizsán Tamás muraszombati l. (1648. máj.) (1669. okt.).