BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Marth János Mátyás (Pozsony, 1691. jún. 21. – Pozsony, 1734. aug. 8.) ev. lelkész. Pozsonyban tanult, közben 1703-tól egy évet a magyar nyelv kedvéért Győrött töltvén. Külföldre menve, 1708. júl. 18-án Tübingenben, 1710 tavaszán Jenában, 1712-ben Lipcsében, végül Halléban lett egyetemi hallgató. 1713-ban kollégiumi informátori állást vállalt Königsbergben, de 1718 nyarán visszatért szülővárosába, s ott egy évig hivatalra várva időzött. 1719 szeptemberében →rektor. 1721 júliusában lelkész lett ugyanott. Betegeskedése miatt 1734 júliusában lemondott. – Híve volt a pietizmusnak. – Műve: Christliche Beantwortung der 153 Fragen des Demokritus (Név n.). (Majnafrankfurt és Lipcse, 1734.)