BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Segesvári colloquium. A reformáció folytonos terjedését rossz szemmel néző Martinuzzi nagyváradi, Statileo gyulafehérvári és Frangepán egri püspökök sürgetésére →Szapolyai János király 1538 novemberében tartotta, egyfelől Szántai István kassai reformátor s a vita folyamán pártjára kelt Rezenei János orvos, másfelől →Szegedi Gergely nagyváradi ferencrendi barát és több más róm. kat. pap között. Arbiterekké →Kálmáncsehi Sánta Márton és Enyedi Adorján gyulafehérvári kanonokat tette a király, akit a vita végén arra kértek ezek, hogy mentse fel őket az ítélkezés kötelezettsége alól, mivel ha igazságot tesznek, súlyos következményeket vonhat reájuk. A király a püspökök rábeszélésére sem engedte, hogy bántalom érje Szántait, hanem a vele jött kassai polgárokkal együtt visszaküldte Kassára.

Irodalom: Fabritius Károly: Das Religionsgespräch zu Schässburg (Archiv des Vereines… X. k.), Uő: Honterus auf der Rückreise in die Heimat (Uo. XI. k.).