BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Reinhard Márton (Selmecbánya, ? – Hodrusbánya, 1612.) ev. lelkész. Hazai tanulmányai befejeztével a külföldet is fölkereste s előbb Boroszlóban, 1584. aug. 22-től Wittenbergben volt egyetemi hallgató. 1587 után jött haza és kevés ideig segédtanári tisztet viselt szülővárosában, de már 1589 februárjában Zólyomban a német papi hivatalt töltötte be. Innen Murány várába került tábori papnak s ebbeli minőségében élén állott a →murányvidéki superintendentiának. 1594-ben Bélabányára távozott lelkésznek, majd 1595 novemberében Selmecbányára másodpapnak. 1602-től Hodrusbányán lelkészkedett haláláig. Művei: Oratiuncula de peccato originis. (Wittenberg, 1587.)