BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Reipchius Dániel (Brassó, ? – Vidombák, 1612. jan. 29.) ev. lelkész. Brassóban tanult, ahonnan külföldre menvén, 1568-ban a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1572-től lelkész volt Németországnak több helységében, míg 1578-ra visszatért szülővárosába →prédikátornak. Itt hamarosan kiprédikálta →Bogner Péter plébánost amiatt, hogy hat év óta nem szenteltette fel magát. Máskor is nem egy alkalommal keltett viszályt, kivált az ubiquitas hirdetésével, ami már az 1580-i közzsinatot is foglalkoztatta. Ismét szóba került az ügy az 1585-i zsinaton, ám ekkor jónak látta aláírni egy elveivel ellenkező hitvallást. Otthon mégis elkövetkezett üldöztetésének aztán a püspök vetett véget. Ezután Vidombákon lett lelkész. – Kéziratban maradt, de ebben az alakban kortársai között nagy elterjedést vett művei: Kleinod und Ehrenkranz (mely úgy látszik, egyháztörténeti jellegű), Antikertzius (legerősebb brassói ellenfelének kipellengérezése).