BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Reiser Antal (Ágosta, 1628. márc. 7. – ? [Németország], 1686. ápr. 27.) ev. lelkész. Egyetemi tanulmányait 1651-ben magisterség szerzésével befejezve, 1652-ben Selmecbányára jött másodpapnak, ahonnan 1659 tavaszán Pozsonyba hívták. Az üldözések megindultával 1672 nyarán el kellett hagynia az országot. Ettől fogva Németországban működött. – Számos pietista irányú munkája van. – Művei közül magyar érdekűek: Abschiedsbrief an die hinterlassene ev. Gemeinde und Bürgerschaft zu Pressburg. (Ágosta, 1672.) Aufrichtigvertrauliches Gespräch… (Névtelenül). (Hely n. 1673.) Die heutige Moraltheologie (Névtelenül). (Hely n. 1674.) Einfältige Exulanten-Gedanken (LXXIII. Zsolt. 24.). (Hely n. 1675.) Religionsgespräch von seiner und andrer ev. Lehrer vormals erlittener Verfolgung i. d. Königreich Ungarn. (Hamburg, 1683.) Hollandból fordította: Kurzer und wahrhafter Bericht von der letzten Verfolgung der ev. Prediger in Ungarn (1683.). Kéziratban is hagyott hátra egy „Martyrologium Hungariae” c. munkát.