BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Reich Joachim (?, ? – Szepesolaszi, 1645.) ev. lelkész. Németországi születésű, Magyarországra kerülvén, 1618-ig Körmöcbányán →conrector, ettől fogva Hodrusbányán lelkész volt. 1626-ban Kassára vitték német →elsőpapnak, innen pedig 1639-ben Szepesolasziba ment lelkésznek. – Műve: Ante obitum moriens non moriturus abit (Német gyászbeszéd Lang János felett). (Kassa, 1630.) Előszót írta 606 német éneket tartalmazó „Apotheca sacra psalmorum…” (Kassa, 1628.) c. kiadványhoz.