BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kalotaszegi ev. egyházmegye, előbb a nagyváradi kat. püspökséghez tartozó része volt a máskülönben a gyulafehérvári püspökség területén, de viszont nem egészen alakult →erdélyi magyar ev. egyházkerületnek, mely rövidesen majdnem teljes egészében a helvét irányhoz térvén, ez a része is megszűnt evangélikus lenni. →Esperese volt Nagyfalui Mihály bánffyhunyadi l. (1557 jún.).