BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kalocsa Róza (Reformátuskovácsháza, 1838. febr. 5. – Debrecen, 1901. febr. 16.) ref. tanár. Reformátuskovácsházán, valamint 1849-től Aradon tanult, 1860-tól Pesten nevelősködött, hol 1864-től ref. felsőleányiskolai igazgató volt. Hasonló minőségben 1875-ben Szatmárra ment, majd 1880-ban állami szolgálatba lépvén, több helyen tanárkodott, míg 1893-ban ismét egyháza szolgálatába állott, mint a debreceni felsőbb leányiskola igazgatója. – Mint özv. Márkus Elekné halt meg. – Szorgalmas írói működést folytatott. különösen az ifjúsági és tankönyvirodalom terén.